ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΕΡΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23