Οι μαθητές του σχολείου μας κατασκεύασαν  μια σχολική εφημερίδα με σκοπό  να αναδειχθούν οι προβληματισμοί και η οπτική των μαθητών μέσα από την ταυτότητα του νησιού.

ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ