Σχολείο και κοινότητα
 
 
A/AΣτόχος ΒελτίωσηςΣχέδιο ΔράσηςΣυντονιστής Ομάδας Δράσης
1

Στόχος βελτίωσης

Άξονας προγραμματισμού: η εκπαίδευση πέρα από την τυπική διαδικασία μάθησης οφείλει να προωθεί την καινοτομία, την ευελιξία, τη συνεργατικότητα και την κινητικότητα. Πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, που στοχεύουν να ενισχύσουν τις σχέσεις και τη συνέργεια με εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και κρατικούς φορείς, πρωτίστως δε με την τοπική κοινωνία της Καρπάθου, θα συμβάλλουν στη δημιουργία ανεξάρτητων και φιλοπερίεργων πνευμάτων, θα καταστήσουν τους μαθητές ενεργούς πολίτες του κόσμου και θα τους εισάγουν σε έννοιες όπως «ευθύνη», «αλληλεγγύη», «δραστηριοποίηση», «συλλογικό συμφέρον» και «κοινωνικό ενδιαφέρον».

Δράσεις που θα αναληφθούν για την πραγματοποίηση των παραπάνω πρακτικών:

 • Αδελφοποίηση και ένταξη σε δίκτυα σχολείων
 • Συμμετοχή σε προγράμματα
 • Διοργάνωση μηνιαίων ενημερωτικών συναντήσεων-παρουσιάσεων σχετικά με σύγχρονα ζητήματα από εκπροσώπους φορέων
 • Συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς
 • Πρωτοβουλίες εθελοντικές για το περιβάλλον, τον αθλητισμό, την υγεία κ.ά.
 • Προβολή μέσω της ιστοσελίδας της σχολικής μονάδας όλων των σχετικών εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν
Ανοιχτότητα και εξωστρέφεια 
Σχέσεις σχολείου – οικογένειας
 
 
A/AΣτόχος ΒελτίωσηςΣχέδιο ΔράσηςΣυντονιστής Ομάδας Δράσης
1

Στόχος βελτίωσης

Άξονας προγραμματισμού: η αναζήτηση βέλτιστων στρατηγικών που θα μπορούσαν να στηρίξουν μία ουσιαστική κι αμφίδρομη επικοινωνία, καθώς και να δημιουργήσουν μία παραγωγική συνεργασία μεταξύ σχολείου-οικογένειας αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και τη διαμόρφωση κατάλληλου σχολικού κλίματος.

Δράσεις που προτείνονται για την εδραίωση διαύλων επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας:

 • Συναντήσεις για ενημέρωση σχετικά με τις σχολικές επιδόσεις, την κοινωνικο-συναισθηματική κατάσταση και τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών
 • Επιμορφωτικές ημερίδες-διαλέξεις επαγγελματιών διαφόρων κλάδων (λ.χ. για την προαγωγή της ψυχικής και σεξουαλικής υγείας των μαθητών, της ομαλής μετάβασης από το Γυμνάσιο στο Λύκειο κλπ.)
 • Πληροφόρηση γονέων και κηδεμόνων από την ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας μέσω ενός ημερολογίου βασικών γεγονότων και εκδηλώσεων της σχολικής χρονιάς
 • Γνωστοποίηση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς-κηδεμόνες και τα παιδιά τους
 • Ορισμός συμβούλου σχολικής ζωής
Σχολείο και οικογένεια: οικοδόμηση ενός συνεργατικού δικτύουΚΑΤΣΙΩΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ