Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για εκδρομή μαθητών/τριών της Γ΄ Γυμνασίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος