ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος των Μαθηματικών, ομάδες μαθητών, με την εφαρμογή της οπτικοποιημένης ποίησης (visual poetry) και την χρήση μαντινάδων, προσπάθησαν να αποδώσουν μαθηματικά σύμβολα ή εξισώσεις της επιλογής τους.