ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΕΡΙΟΥ

Για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου μας,

Όπως η κοινωνία μας, έτσι και το σχολείο που αποτελεί έναν «μικρόκοσμο» αυτής, συνοδεύεται / διέπεται από κανονισμούς. Για το δημόσιο σχολείο, οι κανονισμοί αυτοί μεταφράζονται σε νόμους και προεδρικά διατάγματα που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας υποχρεούνται για την τήρησή τους, ενώ στην αντίθετη περίπτωση τα αρμόδια όργανα (Διευθυντής και Σύλλογος διδασκόντων) συστήνουν πειθαρχικές ποινές (παιδαγωγικού – συμβουλευτικού χαρακτήρα), όπου κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με την έκταση του εκάστοτε παραπτώματος.

Ο εσωτερικός κανονισμός που ακολουθεί έχει στόχο την αποδοτική, εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της σχολικής μας μονάδας.

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι η μαθητική ιδιότητα συνοδεύει τον μαθητή τόσο στο εσωτερικό της αίθουσας διδασκαλίας, στον προαύλιο χώρο, στις εκδρομές, στις σχολικές επισκέψεις, αλλά γενικά και έξω από το σχολείο. Η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται και επιβάλλονται τα ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα σύμφωνα με την νομοθεσία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 1. Η προσέλευση απαιτείται να γίνεται 5 λεπτά πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος (14:15-20:00) και όλοι μαθητές και καθηγητές να παρευρίσκονται στον χώρο συγκέντρωσης της σχολικής μονάδας για την προσευχή.
 2. Η είσοδος στην αίθουσα διδασκαλίας θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την μεσημεριανή συγκέντρωση-προσευχή ή την ολοκλήρωση του διαλείμματος. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα διδασκαλίας, δεν επιτρέπεται η είσοδος αργοπορημένου μαθητή/τριας. Εξαιρείται η περίπτωση σοβαρού λόγου αργοπορίας κατόπιν έγκρισης της Διευθύντριας και με την σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος καθηγητή.
 3. Καθ’ όλη την διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, στα διαλείμματα ή σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, δεν επιτρέπεται οι μαθητές να απομακρύνονται από τον χώρο του σχολείου. Εξαιρείται η περίπτωση σοβαρού λόγου απομάκρυνσης, με άδεια της Διευθύντριας και την σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα.
 4. Επειδή στην σχολική μονάδα δεν λειτουργεί κυλικείο, οι μαθητές οφείλουν να εφοδιάζονται, από πριν με το δεκατιανό τους.
 5. Κατά την διάρκεια του μαθήματος, η απόλυτη ησυχία είναι δεδομένη από όσους δεν εμπλέκονται σε μάθημα και δικαιολογημένα βρίσκονται εκτός αίθουσας διδασκαλίας, ενώ όσοι ασχολούνται με σχολικές δραστηριότητες εκτός αίθουσας, θα σέβονται όσους εκείνη την στιγμή βρίσκονται σε μάθημα.
 6. Το μάθημα ολοκληρώνεται με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί κανείς χωρίς την άδεια του διδάσκοντα καθηγητή.
 7. Η συμπεριφορά και η στάση των μαθητών κατά την ώρα της διδασκαλίας πρέπει να είναι υποδειγματική και εποικοδομητική, πράγμα που έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Επίσης, πρέπει να διατηρούν τη θέση τους, όπως αυτή ορίζεται από το πλάνο της τάξης, που έχει συντάξει ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε μαθήματος.
 8. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, το διδακτικό κενό θα αναπληρώνεται (εφόσον είναι εφικτό) ή θα καλύπτεται με δημιουργική απασχόληση των μαθητών.
 9. Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές απαιτείται να εξέρχονται από τις αίθουσες με την βοήθεια του διδάσκοντα ή του εφημερεύοντα καθηγητή. Οι υπεύθυνοι μαθητές τάξεων, οφείλουν να ανοίγουν τα παράθυρα της αίθουσας, να σβήνουν τον πίνακα και να επιτηρούν, εάν η αίθουσα διδασκαλίας είναι καθαρή.
 10. Οι κοινόχρηστοι χώροι (τουαλέτες κ.τ.λ), χρησιμοποιούνται από όλους και είναι ευθύνη όλων μας να τους διατηρούμε ευπρεπείς και καθαρούς για λόγους υγιεινής, πολιτισμού και προστασίας του περιβάλλοντος.
 11. Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπονται τρόφιμα, αναψυκτικά, καφέδες κ.τ.λ. εντός των αιθουσών διδασκαλίας.
 12. Οι μαθητές δεν πρέπει να ρυπαίνουν τους σχολικούς χώρους, να ζωγραφίζουν θρανία και τοίχους και γενικά θα πρέπει να φροντίζουν να παραμένει η τάξη και το σχολείο καθαρό.
 13. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε κανέναν από τους χώρους της σχολικής μονάδας.
 14. Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στους χώρους της σχολικής μονάδας και καθ’ όλη την διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής χρειαστεί τηλεφωνική επικοινωνία (μόνο με τον κηδεμόνα του) θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του σχολείου και μόνο με την άδεια της διεύθυνσης.
 15. Οι μαθητές συμμετέχουν υποχρεωτικά στους περιπάτους και απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων κατά την εκδρομή, όπως και κατά την διάρκεια των μαθημάτων μέσα στον χώρο του σχολείου.
 16. Απαγορεύεται οι μαθητές να απομακρύνονται από τους καθηγητές τους, χωρίς άδεια όταν βρίσκονται εκτός σχολείου (εκδρομές, εκπ/κες επισκέψεις).
 17. Απαγορεύεται η διάθεση και κυκλοφορία εντύπων ή περιοδικών στο σχολείο εκτός από τα έντυπα που εκδίδουν οι μαθητικές κοινότητες.
 18. Στις σχολικές εορτές και εκδηλώσεις θα πρέπει να τηρούν τη στάση που αρμόζει, να δείχνουν δηλαδή τον ανάλογο σεβασμό και τα ευγενικά τους αισθήματα.
 19. Οι μαθητές απαγορεύεται αυστηρά να παρενοχλούν τους συμμαθητές τους και λαμβάνονται αυστηρά παιδαγωγικά μέτρα από το Σύλλογο Διδασκόντων όταν διαπιστωθεί άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας σε συμμαθητή τους.
 20. Οποιαδήποτε ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ.
 21. Κανένας μαθητής δεν φεύγει από το σχολείο αν δεν πάρει την άδεια- έγκριση της διεύθυνσης. Κάθε απουσία θα ελέγχεται. Το σχολείο έχει το δικαίωμα και τη υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς για τυχόν απουσίες, για τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών όσο πιο έγκαιρα γίνεται.
 22. Η παρουσία μαθητών στο γραφείο καθηγητών θα ήταν ωφέλιμο να αποφεύγεται εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Ο χώρος αυτός αποτελεί χώρο εργασίας και ανάπαυλας των καθηγητών.
 23. Η εμφάνιση όλων μας, απαιτείται να είναι κόσμια και όχι προκλητική.
 24. Η πιστή τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, καθώς και η υποχρεωτική χρήση μάσκας (που καλύπτει ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΥΤΗ), σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας, αποτελεί υπουργική απόφαση και νόμο του κράτους. Η ορθή χρήση της μας αφορά όλους.
 25. Το σχολείο είναι ανοικτό για να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του σχολείου πάνω στις μαθητικές δραστηριότητες.

 

 

Ο Σεβασμός και η Αγάπη που δείχνεις στους άλλους,

είναι ο Σεβασμός και η Αγάπη που δείχνεις στον εαυτό σου…

Κάρπαθος, 14/9/2021

Ο Διευθυντής  Οι Καθηγητές

Το Δεκαπενταμελές