Στο πλαίσιο σύσφιγξης των σχέσεων Σχολείου – Οικογένειας δόθηκε στους γονείς ερωτηματολόγιο με σκοπό να διερευνηθεί η στάση ,οι προθέσεις και η διάθεση τους για συμμετοχή σε δράσεις και εκδηλώσεις της σχολικής μονάδας . Τα αποτελέσματα της διερευνητικής αυτής εργασίας καταγράφονται στα παρακάτω γραφήματα.

Από τις απαντήσεις διαπιστώσαμε ότι οι γονείς δεν έδειξαν την επιθυμητή ανταπόκριση για πιο ενεργή εμπλοκή στη σχολική ζωή είτε για λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων , είτε λόγω της μη εξοικείωσης τους με αυτές τις διαδικασίες.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ